PROGRAM

Vytisknout stránku

Anotace přednášek jsou ke stažení pod symbolem ABSTRAKT Ke stažení.

Odborný garant  |  Ing. Miloslav Valena

soudní znalec a revizní technik E1-B, člen TNK 22 a pracovní skupiny pro zpracování TNI 33 2000-6:2020,
spoluzakladatel Unie soudních znalců a první místopředseda

ÚTERÝ 28. 1. 2020

9:00

Zahájení 1. dne aktivu

9:10

Právní odpovědnost provozovatele, investora, projektanta, montéra i revizního technika při uvádění elektrického zařízení a instalace do provozu a při provádění revizí v současnosti
Mgr. Robert Kabát, Ph.D.  |  advokát, AK Gřivna & Šmerda, s.r.o.

10:00

Poslední novinky z ochranných a jistících prvků v elektrických instalacích nízkého napětí a způsoby ověřování jejich funkčnosti v průběhu kontroly, montáže i revize a upozornění na některá rizika při jejich používání
Ing. Jan Krejčí  |  OEZ Letohrad ABSTRAKT Ke stažení

10:50

Coffee Break

11:20

Praktické postupy při provádění revizí instalací dle ČSN 33 2000-6 ed. 2: 2017/Z1:2020 s přihlédnutím k TNI 33 2000-6:2020 a upozornění na některá stávající i nová rizika při této revizní činnosti
Ing. Miloslav Valena
soudní znalec a revizní technik E1-B,
člen TNK 22 a pracovní skupiny pro zpracování TNI 33 2000-6:2020, místopředseda USZABSTRAKT Ke stažení

13.00

Oběd

14:00

Elektrická zařízení z pohledu vyšetřovatelů HZS - dokumentace k elektrickým zařízením a revizní činnost, lhůty revizních zpráv, problematika TOTÁL a CENTRÁL STOPU, elektromobilita, solární elektrárny, elektrické zařízení při požárech a záplavách
Kpt. Mgr. Libor Pospíšil  |  Krajský vyšetřovatel požárů, HZS Středočeský kraj, Krajské ředitelství KladnoABSTRAKT Ke stažení

15:15

Coffee Break

15:30

Revize spotřebičů a nářadí v souladu s ČSN 33 1600 ed.2 s přihlédnutím k současné právní legislativě
Radoslav Rieger  |  revizní technik EZ-E2AABSTRAKT Ke stažení

16:30

Diskuse k tématům

16:45

Předpokládaný závěr 1. dne aktivu

 

STŘEDA 29. 1. 2020

9:00

Zahájení 2. dne aktivu

9:05 

Aktuální stav právní legislativy v oboru vyhrazených elektrických zařízeních v současnosti a výhled do budoucnosti
Ing. Oldřich Küchler  |  Ing. Josef Vozobule  |  Technická inspekce České republikyABSTRAKT Ke stažení

 10:05

Coffee Break

 10:40

Nesprávné či nedostatečné určení vnějších vlivů a jejich vliv na stanovení doporučených lhůt pravidelných revizí v praxi provozovatele, projektanta i revizního technika v pohledu nové ČSN 33 2000-6 ed.2
Ing. Karel Dvořáček  |  předseda TNK 22 a člen TNK 76  |  člen autorizační komise ČKAITABSTRAKT Ke stažení

12:20 

Bezpečnost práce a ochrana elektronických zařízení a měřících přístrojů při vykonávání revizí
Ing. Leoš Koupý  |  ILLKO s.r.o. BlanskoABSTRAKT Ke stažení

 13:10

Slosování cen, věnované organizátorem a vystavujícími firmami

13:30

Předpokládaný závěr 2. dne aktivu


Doprovodným programem
 aktivu bude

  • tradiční slosování o ceny, které věnuje organizátor a vystavující firmy,
  • výstava, na které společnosti představí své výrobky a služby.
    Přehled partnerů a vystavovatelů naleznete na první stránce semináře v části VYSTAVOVATELÉ.

Změna programu vyhrazena.