PŘEDNÁŠEJÍCÍ

Ing. Karel Dvořáček | předseda TNK 22 a člen TNK 76 | člen autorizační komise ČKAIT

Absolvent ČVUT elektro Praha, dříve pracoval v STÚ-e, s.r.o., nyní samostatně podnikající. V současnosti se zabývá především elektrotechnických norem, tvorba národních norem, přejímání harmonizačních dokumentů (HD) a evropských norem (EN) do české technické praxe. Spolupracuje i na tvorbě podnikových norem energetiky (PNE).

Je autorem mnoha publikací zabývajících silnoproudými elektroinstalacemi a to především v oblasti bytové a občanské výstavby.

Je rovněž předsedou Technické normalizační komise (TNK) 22 „elektrotechnické předpisy“, členem TNK 76 „osvětlení“ a členem autorizační rady ČKAIT.

Mgr. Robert Kabát, Ph.D. | advokát, Advokátní kancelář Gřivna & Šmerda, s.r.o.

Ing. Leoš Koupý | ILLKO, s.r.o.

Společnost ILLKO, s.r.o. se zaměřuje na vývoj, výrobu, dovoz, prodej, kalibraci a servis měřících přístrojů pro elektrorevize a zkoušeček pro elektromontéry.
Jsme autorizovaným dovozcem a prodejcem měřících přístrojů a příslušenství značek METREL a electro-PJP.

Ve svém oboru působíme na trhu již od roku 1991. Díky bohatým mnohaletým zkušenostem jsme schopni našim zákazníkům nabídnout produkty a služby nejvyšší úrovně.

Ing. Jan Krejčí | OEZ Letohrad | člen TNK 130, TNK 40

Moje cesta za vzděláním probíhala od vyučení v odborném učilišti OEZ Letohrad přes studium Střední průmyslové školy elektrotechnické v Pardubicích až po diplom z ČVUT Praha, elektrotechnické fakulty, katedry elektrotechnologie. Po škole jsem v roce 1984 nastoupil do OEZ v Letohradě a pracuji zde doposud.  Nejprve jsem působil ve funkci technologa výroby elektroniky a elektrických testů. Od roku 1990 jsem pracoval jako vedoucí zkušební laboratoře.

Počínaje rokem 2002 pracuji jako vedoucí technické kanceláře. Ve společnosti zastřešuji výrobkovou certifikaci, normalizaci včetně účasti v komisích IEC, spolupráci s odbornými školami, tvorbu softwarů (především program Sichr pro návrhy sítí nn), odborná školení pro elektrotechnickou veřejnost a věnuji se také publikování v odborném tisku.

Současně spolupracuji s několika vysokými školami jako externí lektor. Například na VUT Brno působím jako člen programové rady vědeckého centra CVVOZE.

Mezi mé největší koníčky patří RC letecké modelářství, počítače, lyžování, cyklistika a cestování.

Ing. Oldřich Küchler | Technická inspekce České republiky

kpt. Mgr. Libor Pospíšil | HZS Středočeského kraje, krajský vyšetřovatel požárů

Od roku 1996 je příslušníkem Hasičského záchranného sboru (dále jen „HZS“) České republiky – od roku 1996 do roku 2001 byl příslušníkem HZS hlavního města Prahy, od roku 2001 do současnosti je příslušníkem HZS Středočeského kraje.

Do roku 2004 byl zařazen ve výjezdové jednotce, od roku 2004 je zařazen v odboru požární prevence coby vyšetřovatel požárů, vykonávající činnost státního požárního dozoru zjišťováním příčin vzniku požárů. Po dobu příslušnosti u HZS absolvoval řadu vzdělávacích programů, seminářů a konferencí včetně zahraničních. V posledních šesti letech je zařazen na služebním místě krajského vyšetřovatele požárů, koordinujícího činnost vyšetřování požárů ve Středočeském kraji.

Současně je členem lektorského týmu, připravujícího nové vyšetřovatele požárů v rámci České republiky.

Radoslav Rieger | revizní technik EZ-E1A

Narozen 20. ledna 1955. 
Vzdělání - souvislé pětileté studium s maturitou:

 • střední průmyslová škola strojní, vyučen v oboru ELEKTROMECHANIK
 • revizní technik EZ-E1A

Praxe:  

 • 20 let ve strojírenství,
 • 25 let v oboru elektro + souběžně OSVČ – elektroservis,
 • 11 let technický zástupce ve společnosti českého výrobce svodičů přepětí,
 • v současnosti revizní technik EZ - E1A.

Ing. Miloslav Valena | soudní znalec v oboru elektrotechnika, revizní technik, člen TNK 22 a místopředseda Unie soudních znalců

V současnosti stále revizní technik E1-B, podnikatel a odborný konzultant s více než čtyřicetiletou praxí a více než dvacet pět let soudní znalec v oboru elektrotechnika se specializací havárie, úrazy, požáry, porušení předpisů a revizní činnost na el. zařízeních, spolupracuje s KÚ PČR, HZS, TUPO, s řadou velkých firem, výzkumných ústavů a některými pojišťovnami.Absolvent ČVUT FEL v Praze (1975), dříve vedoucí revizní technik v Poldi SONP Kladno (1975-1991), a v té době též i člen ČSVTS (Československé vědeckotechnické společnosti) a vědecký tajemník její odborné sekce PÚREZ. Byl i vedoucím několika diplomových prací diplomantů na fakultě a dlouholetý vyučující a člen maturitní komise v několika odborných středních školách v regionu. Nositel II. výkonostní třídy v pěší a horské turistice.

Má akreditaci MŠMT jako vzdělávací zařízení, v současnosti jedná o její další prodloužení. Má vydáno přes dvanáct tisíc osvědčení z vyhlášky č. 50/1978 Sb. a připravil ke zkouškám na TI ČR několik stovek revizních techniků. Publikuje v řadě odborných časopisů a publikacích, autor řady vlastních i firemních příruček v oboru montáží a revizí el. zařízení, je  přednášející i odborný garant na seminářích, aktivech i školeních v celé České republice i na Slovensku. Absolvoval i několik odborných stáží v Německu.

Místopředseda Unie soudních znalců a člen představenstva, člen TNK 22 při ÚNMZ (dříve ČNI) již od jejího založení v roce 1991, předseda Sekce elektrotechniků Středočeského kraje a člen představenstva OHK Kladno, člen HK ČR a bývalé Elektrotechnické sekce při HK. Spoluzakladatel, místopředseda a člen představenstva bývalé Unie elektrotechniků České republiky.  

Řadu let externí vyučující na technické fakultě ČZU, přednáší i na několika středních odborných školách v regionu. Člen Svazu českých fotografů, Klubu českých turistů a lukostřeleckého klubu JIM Archery.

Ing. Josef Vozobule | Technická inspekce České republiky

Je absolventem elektrotechnické fakulty Českého vysokého učení technického v Praze, obor Ekonomika a řízení elektrotechniky a energetiky. V elektrotechnice pracuje od roku 1969, nejprve jako montér elektrických zařízení, později jako energetik a revizní technik, od roku 1997 pracuje jako inspektor Technické inspekce České republiky, dříve ITI Praha.

Od roku 1999 působí jako Garant pro obor elektrických zařízení, od roku 2005 jako vedoucí inspektor pobočky Liberec, od roku 2013 jako Vedoucí úseku Technické inspekce České republiky pro technická zařízení v oboru elektrická zařízení.

Aktivity v oblastech:

 • Revizní technik elektrických a zdvihacích zařízení
 • Certifikát manažera jakosti
 • Odborný posuzovatel Českého institutu pro akreditaci pro elektrická a zdvihací zařízení
 • Člen Technické normalizační komise ÚNMZ č. 22 Elektrotechnické předpisy, č. 33 Elektrické spotřebiče a elektrické ruční nářadí, č. 97 Elektroenergetika a č. 121 Zařízení a ochranné systémy pro prostředí s nebezpečím výbuchu
 • Autor tří aktualizovaných vydání Učebních textů ze zákonů, vyhlášek, předpisů a ČSN pro revizní techniky