PŘEDNÁŠEJÍCÍ

Ing. Karel Dvořáček | předseda TNK 22 a člen TNK 76 | člen autorizační komise ČKAIT

Absolvent ČVUT elektro Praha, dříve pracoval v STÚ-e, s.r.o., nyní samostatně podnikající. V současnosti se zabývá především elektrotechnických norem, tvorba národních norem, přejímání harmonizačních dokumentů (HD) a evropských norem (EN) do české technické praxe. Spolupracuje i na tvorbě podnikových norem energetiky (PNE).

Je autorem mnoha publikací zabývajících silnoproudými elektroinstalacemi a to především v oblasti bytové a občanské výstavby.

Je rovněž předsedou Technické normalizační komise (TNK) 22 „elektrotechnické předpisy“, členem TNK 76 „osvětlení“ a členem autorizační rady ČKAIT.

Ing. Leoš Koupý | ILLKO, s.r.o.

Společnost ILLKO, s.r.o. se zaměřuje na vývoj, výrobu, dovoz, prodej, kalibraci a servis měřících přístrojů pro elektrorevize a zkoušeček pro elektromontéry.
Jsme autorizovaným dovozcem a prodejcem měřících přístrojů a příslušenství značek METREL a electro-PJP.

Ve svém oboru působíme na trhu již od roku 1991. Díky bohatým mnohaletým zkušenostem jsme schopni našim zákazníkům nabídnout produkty a služby nejvyšší úrovně.

Ing. Pavel Kraják | předseda České energetické společnosti

V roce 1977 absolvoval ČVUT – fakultu elektrotechnickou, obor ekonomika a řízení energetiky. V letech 1977 – 1979 působil ve směnném provozu v podniku Elektrárny východních Čech - Elektrárna Opatovice, od května 1979 ve Východočeské energetice Hradec Králové.

Od roku 2005 do odchodu do důchodu v roce 2016 působil jako specialista v úseku řízení sítí společnosti ČEZ Distribuce, a.s.

 

Je spoluautorem technických norem pro energetiku, předsedou představenstva České energetické společnosti, a.s. (ČENES). Je členem tří Technických normalizačních komisí TNK 14, TNK 22 a TNK 97 (elektroenergetika), které předsedá. Poskytuje školení v elektrotechnice a elektroenergetice.

mjr. Mgr. Libor Pospíšil | HZS Středočeského kraje, krajský vyšetřovatel požárů

Od roku 1996 je příslušníkem Hasičského záchranného sboru (dále jen „HZS“) České republiky – od roku 1996 do roku 2001 byl příslušníkem HZS hlavního města Prahy, od roku 2001 do současnosti je příslušníkem HZS Středočeského kraje.

Do roku 2004 byl zařazen ve výjezdové jednotce, od roku 2004 je zařazen v odboru požární prevence coby vyšetřovatel požárů, vykonávající činnost státního požárního dozoru zjišťováním příčin vzniku požárů. Po dobu příslušnosti u HZS absolvoval řadu vzdělávacích programů, seminářů a konferencí včetně zahraničních. V posledních šesti letech je zařazen na služebním místě krajského vyšetřovatele požárů, koordinujícího činnost vyšetřování požárů ve Středočeském kraji.

Současně je členem lektorského týmu, připravujícího nové vyšetřovatele požárů v rámci České republiky.

Ing. Michal Růžička | NOARK Electric Europe, Senior Product Manager

V roce 2019 dokončil magisterské studium na ČVUT Fakultě dopravní v oboru Inteligentní dopravní systémy. Při svém působení na fakultě byl zakládajícím členem motocyklového závodního týmu CTU Lions, kde jako konstruktér s týmem navrhoval a fyzicky postavil závodní spalovací i elektro motocykly podobné kategorii Moto3 při MotoGP. S motocykly poté sám závodil na soutěžích a pohárech na okruzích po EU.

Od roku 2012 začal pracoval při studiu v Noarku na pozici tester přístrojů jako proudové chrániče, stykače atd. Po dokončení studia začal kariérně růst a v současné době má na starosti celé produktové oddělení v Evropě, které řídí z centrály Noark Electric Europe s.r.o. v Praze.

Ing. Miloslav Valena | soudní znalec v oboru elektrotechnika, revizní technik, člen TNK 22 a místopředseda Unie soudních znalců

V současnosti stále revizní technik E1-B, podnikatel a odborný konzultant s více než čtyřicetiletou praxí a více než dvacet pět let soudní znalec v oboru elektrotechnika se specializací havárie, úrazy, požáry, porušení předpisů a revizní činnost na el. zařízeních, spolupracuje s KÚ PČR, HZS, TUPO, s řadou velkých firem, výzkumných ústavů a některými pojišťovnami.Absolvent ČVUT FEL v Praze (1975), dříve vedoucí revizní technik v Poldi SONP Kladno (1975-1991), a v té době též i člen ČSVTS (Československé vědeckotechnické společnosti) a vědecký tajemník její odborné sekce PÚREZ. Byl i vedoucím několika diplomových prací diplomantů na fakultě a dlouholetý vyučující a člen maturitní komise v několika odborných středních školách v regionu. Nositel II. výkonostní třídy v pěší a horské turistice.

Má akreditaci MŠMT jako vzdělávací zařízení, v současnosti jedná o její další prodloužení. Má vydáno přes dvanáct tisíc osvědčení z vyhlášky č. 50/1978 Sb. a připravil ke zkouškám na TI ČR několik stovek revizních techniků. Publikuje v řadě odborných časopisů a publikacích, autor řady vlastních i firemních příruček v oboru montáží a revizí el. zařízení, je  přednášející i odborný garant na seminářích, aktivech i školeních v celé České republice i na Slovensku. Absolvoval i několik odborných stáží v Německu.

Místopředseda Unie soudních znalců a člen představenstva, člen TNK 22 při ÚNMZ (dříve ČNI) již od jejího založení v roce 1991, předseda Sekce elektrotechniků Středočeského kraje a člen představenstva OHK Kladno, člen HK ČR a bývalé Elektrotechnické sekce při HK. Spoluzakladatel, místopředseda a člen představenstva bývalé Unie elektrotechniků České republiky.  

Řadu let externí vyučující na technické fakultě ČZU, přednáší i na několika středních odborných školách v regionu. Člen Svazu českých fotografů, Klubu českých turistů a lukostřeleckého klubu JIM Archery.

Ing. Pavel Vojík | Česká agentura pro standardizaci ČAS | revizní technik a soudní znalec v oboru elektrotechnika | tajemník TNK 22 a TNK 126