ARTEZ 2019

rádi bychom Vám touto cestou poděkovali za účast na 55. ročníku ARTEZ - Aktiv Revizních Techniků Elektrických Zařízení 2019.

Díky za kvalitní program a přednášky patří nejen našim přednášejícím, ale také odbornému garantovi akce Ing. Miloslavu Valenovi a konzultantovi JUDr. Zbyňku Urbanovi.
 

 Tentokráte se AKTIV zaměří na horké novinky roku 2018 i 2019, především:

  • ukončení souběhu staré a nové normy na revize,
  • z toho vyplývající zcela nové povinnosti pro revizního technika, montéry i projektanty,
  • včetně průběhu zpracování TNI k této nové normě či některých i kontroverzních novinek z ochrany před úrazem elektrickým proudem.

Přinese vysvětlení některých nových pojmů i jejich začlenění do práce elektrotechniků. Naši odborníci ukáží na příkladech z praxe, jak je důležité správně stanovit rozsah revizní zprávy i jak ovlivňuje určení vnějších vlivů práci projektanta, montéra i revizního technika a jaké rizika to s sebou přináší.

 

Napsali o nás

časopis ELEKTRO, Elektrika.CZ.

Akce je zařazena do projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT, potvrzení kreditních bodů obdrží účastníci na místě.