55. Aktiv Revizních Techniků Elektrických Zařízení

Zveme Vás na 55. ročník Aktivu Revizních Techniků Elektrických Zařízení. Program pro vás připravujeme a můžete se opět těšit na pestrý a kvalitní výběr přednášek pod taktovkou odborného garanta Ing. Valeny a konzultanta JUDr. Urbana.

Jsme velmi potěšeni, že se snaha uspořádat hodnotnou a tradiční vzdělávací akci setkává s pozitivním ohlasem, o čemž svědčí loňská účast 200 odborníků a 14 vystavovatelů z České republiky i Slovenska. Generálním partnerem akce je OEZ Letohrad.
 Tentokráte se AKTIV zaměří na horké novinky roku 2018 i 2019, především:

  • ukončení souběhu staré a nové normy na revize,
  • z toho vyplývající zcela nové povinnosti pro revizního technika, montéry i projektanty,
  • včetně průběhu zpracování TNI k této nové normě či některých i kontroverzních novinek z ochrany před úrazem elektrickým proudem.

Přinese vysvětlení některých nových pojmů i jejich začlenění do práce elektrotechniků. Naši odborníci ukáží na příkladech z praxe, jak je důležité správně stanovit rozsah revizní zprávy i jak ovlivňuje určení vnějších vlivů práci projektanta, montéra i revizního technika a jaké rizika to s sebou přináší.

Řekli o nás

„Byl jsem opět překvapen, jak jejím bezchybným organizačním zajištěním, tak i vysokou úrovní programu a přednášek v něm zařazených. Myslím, že tímto periodickým pořádáním vykonáváte velmi záslužnou činnost pro dynamický rozvoj tohoto náročného oboru a pro všechny pracovníky, kteří v něm pracují.„

František H. 

Napsali o nás

časopis ELEKTRO, Elektrika.CZ.

Akce je zařazena do projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT, potvrzení kreditních bodů obdrží účastníci na místě.