57. Aktiv Revizních Techniků Elektrických Zařízení

Zveme Vás na 57. ročník Aktivu Revizních Techniků Elektrických Zařízení. Program pro vás připravujeme a bude brzy uveřejněn. Můžete se opět těšit na pestrý a kvalitní výběr přednášek pod taktovkou odborného garanta Ing. Miloslava Valeny.

ARTEZ 2021 by měl být zaměřen na nová pravidla a z nich vyplývající nové povinnosti nejen pro revizního technika, ale i pro projektanta a montéra instalací z pohledu nejen samotné revizní činnosti, ale i z řady zcela nových požadavků souvisejících norem, například z ochrany před úrazem elektrickým proudem.
 

 Akcent bude dán nejen na některé nově vzniklé problémy při této činnosti, ale i na různé způsoby jejich minimalizace v praxi.

Jsme velmi potěšeni, že se snaha uspořádat hodnotnou a tradiční vzdělávací akci setkává s pozitivním ohlasem, o čemž svědčí loňská účast 200 odborníků a 14 vystavovatelů z České republiky i Slovenska.