PROGRAM

Vytisknout stránku

Odborný garant  |  Ing. Miloslav Valena

revizní technik a soudní znalec v oboru elektrotechnika,
člen TNK 22 a místopředseda Unie soudních znalců

Odborný konzultant  |  JUDr. Zbyněk Urban

revizní technik, člen TNK 22

ÚTERÝ 30. 1. 2018

9:00

Zahájení Aktivu

9:15

Nová ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 a její dopady na práci projektanta, montéra i revizního technika - anotace
Ing. Michal Kříž  |  IN-EL, spol. s r.o., člen TNK 22

10:15

Coffee break

10:45

Využití proudových chráničů, jističů a ochran AFDD v instalacích občanské i průmyslové výstavby, návrhy provedení a způsoby zapojení a následná rizika při jejich absenci či chybném zapojení v instalaci při projektování, montáži a revizi - anotace
Ing. Jan Krejčí  |  OEZ Letohrad , člen TNK 130, TNK 40

11:45

Pohyblivé přívody a zásuvková spojení - odpojování a spínání v návaznosti na změny technických norem - anotace
JUDr. Zbyněk Urban  |  revizní technik, člen TNK 22

12:50

Oběd

13:45

Plánované a nové normy v roce 2018 a první zkušenosti se zaváděním nové ČSN 33 2000-6 ed.2 v normalizaci ČR - anotace
Ing. Pavel Vojík  |  ÚNMZ Praha  |  revizní technik a soudní znalec v oboru elektrotechnika  |  tajemník  TNK 22 a TNK 126

15:00

Coffee break

15:20

Dopad zavádění nové normy na revize instalací (ČSN 33 2000-6 ed.2) na používání ostatních norem a právních předpisů v práci projektanta, montéra a revizního technika a možná rizika z toho vyplývající - anotace
Ing. Miloslav Valena  |  soudní znalec v oboru elektrotechnika, revizní technik, člen TNK 22 a místopředseda Unie soudních znalců 

16:35

Předpokládaný závěr prvního dne aktivu


STŘEDA 31. 1. 2018

9:00 

Úskalí určování vnějších vlivů pro realizátora a revizního technika a s tím i předpokládaná rizika při této činnosti - anotace
Ing. Karel Dvořáček  |  předseda TNK 22 a člen TNK 76  |  člen autorizační komise ČKAIT 

10:20 Coffee break
10:50 

Pohled na elektrotechniku z hlediska bezpečnosti a očekávané změny a vývoj legislativy z pohledu nových právních předpisů i norem - anotace
Ing. Miroslav Záloha  |  SUIP Opava, inspektor BOZP a garant pro elektrická zařízení, člen TNK 22 

11:55 

Přepěťové ochrany z pohledu požadavků nové normy na revize a možná rizika při práci projektanta, montéra i revizního technika - anotace
Radoslav Rieger  |  revizní technik EZ-E2A

13:10

Tradiční slosování o ceny, které věnuje organizátor a vystavující firmy

13:30

Předpokládaný závěr druhého dne aktivu


Doprovodným programem
 semináře bude výstava, na které společnosti představí své výrobky a služby.
Přehled partnerů a vystavovatelů naleznete na první stránce semináře v části VYSTAVOVATELÉ.