ARTEZ 2018

rádi bychom Vám touto cestou poděkovali za účast na 54. ročníku ARTEZ - Aktiv Revizních Techniků Elektrických Zařízení 2018.

Díky za kvalitní program a přednášky patří nejen našim přednášejícím, ale také odbornému garantovi akce Ing. Miloslavu Valenovi
a konzultantovi JUDr. Zbyňku Urbanovi.

 

 

 

 

 

Další přednášky pak naznačí,
jakým způsobem se bude vyvíjet oblast ochrany před úrazem elektrickým
proudem v souvislosti právě s problematikou provádění revizí a používáním nových instalačních
prvků při projektování, montáži i revizích elektrických instalací a to i z pohledu státního dozoru inspekce práce.

Jsme nesmírně potěšeni, že se naše snaha uspořádat tradiční a hodnotnou vzdělávací akci setkala s ohlasem, o čemž svědčí účast téměř 200 odborníků a 14 vystavovatelů z celé České republiky. 

Řekli o nás:

„Byl jsem opět překvapen, jak jejím bezchybným organizačním zajištěním, tak i vysokou úrovní programu a přednášek v něm zařazených. Myslím, že tímto periodickým pořádáním vykonáváte velmi záslužnou činnost pro dynamický rozvoj tohoto náročného oboru a pro všechny pracovníky, kteří v něm pracují.„

František H.

Napsali o nás - časopis ELEKTRO, Elektrika.CZ.

Akce byla zařazena do projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT, potvrzení kreditních bodů obdrží účastníci na místě.