PROGRAM

Vytisknout stránku

Anotace přednášek jsou ke stažení pod symbolem ABSTRAKT Ke stažení.

Odborný garant  |  Ing. Miloslav Valena

revizní technik a soudní znalec v oboru elektrotechnika,
člen TNK 22 a místopředseda Unie soudních znalců

Odborný konzultant  |  JUDr. Zbyněk Urban

revizní technik, člen TNK 22

ÚTERÝ 29. 1. 2019

9:00

Zahájení Aktivu

9:15

Dozory nad vyhrazenými elektrickými zařízeními z pohledu současnosti a připravovaná legislativa v následujících letech v praxi projektanta, montéra i revizního technikaABSTRAKT Ke stažení
Ing. Oldřich Küchler  |  ředitel TI ČR

10:00

Právní odpovědnost projektanta, montéra i revizního technika za návrh, provedení i předání díla z pohledu občanského i trestního zákoníku a rizika z toho vyplývající 
Mgr. Robert Kabát, Ph.D.  |  advokát, AK Gřivna & Šmerda, s.r.o.

10:45

Coffee break

11:05

Správná čeština v práci projektanta a revizního technika a její význam při obhajování díla nejen před investorem, provozovatelem, ale i před občanským či trestním soudním senátemABSTRAKT Ke stažení
PhDr. Věra Vlková, CSc.  |  Koordinátorka terminologie a překladu, Česká agentura pro standardizaci, oddělení metodiky

11:35

Návrh, montáž i následná kontrola a měření přepěťových ochran v elektrických instalacích nízkého napětí a jejich vliv na bezpečnostní rizika nejen při uvádění těchto instalací do provozu, ale i při jejich provozováníABSTRAKT Ke stažení
Radoslav Rieger  |  revizní technik EZ-E2A

12:50

Oběd

13:45

Nové normy a změny norem nejen pro revizní činnost v posledním období a informace o připravovaných TNI k ČSN 33 2000-6 ed.2 a dalších z pohledu české normalizaceABSTRAKT Ke stažení
Ing. Pavel Vojík  |  Česká agentura pro standardizaci ČAS  |  revizní technik a soudní znalec v oboru elektrotechnika  |  tajemník  TNK 22 a TNK 126

15:00

Coffee break

15:20

Nesprávně určený rozsah revizní zprávy v souvislosti s nedostatečně určením vnějších vlivů v dokumentaci a následná rizika pro projektanta, montéra i revizního technika při zpracování revizní zprávy.ABSTRAKT Ke stažení
Průběžné informace o připravované TNI k ČSN 33 2000-6 ed.2
Ing. Miloslav Valena  |  soudní znalec v oboru elektrotechnika, revizní technik, člen TNK 22 a místopředseda Unie soudních znalců 

16:35

Předpokládaný závěr prvního dne aktivu


STŘEDA 30. 1. 2019

9:00 

Projektová dokumentace při montáži i revizi elektrických instalací a některé problémy při jejím zpracování v praxi projektantaABSTRAKT Ke stažení
Martin Frühauf  |  autorizovaný projektant - Projekce elektro Vinařice, člen Unie soudních znalců

10:20 Coffee break
10:50 

Změny v elektrických instalacích v souvislosti s ochranou před úrazem elektrickým proudem a vliv nesprávného určení vnějších vlivů na bezpečnost těchto instalací při projektování, montáži i reviziABSTRAKT Ke stažení
Ing. Karel Dvořáček  |  předseda TNK 22 a člen TNK 76  |  člen autorizační komise ČKAIT 

11:55 

Zkušenosti vyšetřovatelů HZS s požáry na elektrických zařízeních v souvislosti s novou legislativou a některé problémy při zajišťování dokumentace včetně revizních zpráv  na místě požáru z pohledu vyšetřovatele
Kpt. Mgr. Libor Pospíšil  |  Krajský vyšetřovatel požárů, HZS Středočeský kraj, Krajské ředitelství Kladno

13:10

Tradiční slosování o ceny, které věnuje organizátor a vystavující firmy

13:30

Předpokládaný závěr druhého dne aktivu


Doprovodným programem
 semináře bude výstava, na které společnosti představí své výrobky a služby.
Přehled partnerů a vystavovatelů naleznete na první stránce semináře v části VYSTAVOVATELÉ.

Změna programu vyhrazena.