PROGRAM

Vytisknout stránku

Anotace přednášek jsou ke stažení pod symbolem ABSTRAKT Ke stažení.

Odborný garant  |  Ing. Miloslav Valena

soudní znalec a revizní technik E1-B, člen TNK 22, zakladatel a místopředseda Unie soudních znalců

ÚTERÝ 31. 1. 2023

8:00

Prezence účastníků

9:00

Zahájení 1. dne aktivu

9:05

Revize a kontroly elektrických spotřebičů ve vztahu k nové legislativě a platným českým technickým normámABSTRAKT Ke stažení
Ing. Pavel Vojík  |  Agentura ČAS  |  revizní technik a soudní znalec v oboru elektrotechnika  |  člen TNK 22, TNK 97 a TNK 126

10:15

Cofee Break

10:45

První praktické zkušenosti s novým zákonem o VTZ z pohledu revizního technika i soudního znalce
Ing. Miloslav Valena  |  soudní znalec a revizní technik  E1-B, člen TNK 22, zakladatel a místopředseda Unie soudních znalců

12:05

Oběd

13.05

Projektování a určování vnějších vlivů z pohledu současných legislativních předpisůABSTRAKT Ke stažení
Ing. Karel Dvořáček  |  předseda TNK 22 a člen TNK 76  |  člen autorizační komise ČKAIT

14:05

Pověřená organizace z pohledu nového zákona o VTZ
Ing. Josef Vozobule  |  TI ČR

15:05

Coffee Break

15:20

Fenomén proudového chrániče v současnostiABSTRAKT Ke stažení
Ing. Jan Krejčí  |  OEZ Letohrad

16:30

Diskuse k tématům

16:45

Předpokládaný závěr 1. dne aktivu

 

STŘEDA 1. 2. 2023

9:00

Zahájení 2. dne aktivu

9:05 

Fotovoltaika a její problémy při realizaciABSTRAKT Ke stažení
Ing. Pavel Vojík  |  Agentura ČAS  |  revizní technik a soudní znalec v oboru elektrotechnika  |  člen TNK 22, TNK 97 a TNK 126

10:20

Nové předpisy v energetice v souvislosti s novým zákonem o VTZ v České republiceABSTRAKT Ke stažení
Ing. Pavel Kraják  |  předseda České energetické společnosti

11:20 Cofee Break
11:35 

Problematika elektrických zařízení současných fotovoltaik z hlediska požárního nebezpečí a předpisů i v souvislosti s novým zákonem o VTZ

Mjr. Mgr. Libor Pospíšil  |  krajský vyšetřovatel požárů, HZS Středočeský kraj, Krajské ředitelství Kladno

12:35

Právní rizika při špatně odvedené práci při údržbě, opravách či montážích nejen elektrických zařízení s následným požárem či úrazem či jinou škodní událostí

Mgr. Zuzana Alberovská  |  právnička odd. požární prevence, HZS Středočeský kraj, Krajské ředitelství Kladno

13:40

Slosování cen, věnovaných organizátorem a vystavujícími firmami

14:00

Předpokládaný závěr 2. dne aktivu

 

Doprovodným programem aktivu bude

  • tradiční slosování o ceny, které věnuje organizátor a vystavující firmy,
  • výstava, na které společnosti představí své výrobky a služby.
    Přehled partnerů a vystavovatelů naleznete na první stránce semináře v části VYSTAVOVATELÉ.

Změna programu vyhrazena.

Slovo odborného garanta Ing. Miloslava Valeny k ARTEZu 2023ABSTRAKT Ke stažení