PROGRAM

Vytisknout stránku

Anotace přednášek jsou ke stažení pod symbolem ABSTRAKT Ke stažení.

Odborný garant  |  Ing. Miloslav Valena

soudní znalec a revizní technik E1-B, člen TNK 22 a pracovní skupiny pro zpracování TNI 33 2000-6:2020,
spoluzakladatel Unie soudních znalců a první místopředseda

ÚTERÝ 26. 4. 2022

9:00

Zahájení 1. dne aktivu

9:05

Nově zaváděné evropské normy na kontroly spotřebičů po opravě a další předpisy pro kontroly a revize spotřebičů v současnostiABSTRAKT Ke stažení
Ing. Pavel Vojík  |  Agentura ČAS | revizní technik a soudní znalec v oboru elektrotechnika | tajemník TNK 22 a TNK 126

10:30

Coffee Break

11:00

Problematika měření a zkoušení spotřebičů v současnosti s přihlédnutím k nově přijatým evropským normám a předpisůmABSTRAKT Ke stažení
Ing. Leoš Koupý  |  ILLKO s.r.o. Blansko

12:00

Oběd

13.00

Zvláštnosti předpisů a norem platných ve veřejné energetice a změny a odlišnosti v souvislosti s novým zákonem o vyhrazených technických zařízeníchABSTRAKT Ke stažení
Ing. Pavel Kraják |  předseda České energetické společnosti

14:00

Problematika hasebních zásahů na elektrickém zařízení a řešení některých problémů při této činnosti z pohledu HZS
mjr. Mgr. Libor Pospíšil  |  Krajský vyšetřovatel požárů, HZS Středočeský kraj, Krajské ředitelství Kladno

15:00

Coffee Break

15:15

Představení kompaktních jističů 3VA a některé zkušenosti při jejich použití v montážní i revizní činnosti
ABSTRAKT Ke stažení
Patrik Fišer  |  OEZ Letohrad, produktový specialista

16:15

Diskuse k tématům

16:45

Předpokládaný závěr 1. dne aktivu

 

STŘEDA 27. 4. 2022

9:00

Zahájení 2. dne aktivu

9:05  Projektování elektrických zařízení, kvalifikace a pojištění projektantů a určování vnějších vlivů v pohledu současných předpisů a noremABSTRAKT Ke stažení
Ing. Karel Dvořáček  |  předseda TNK 22 a člen TNK 76  |  člen autorizační komise ČKAIT
10:30

Úspora místa v rozváděči s úzkými produkty NoarkABSTRAKT Ke stažení
Ing. Michal Růžička  |  NOARK Electric Europe

11:15 Coffee Break
11:30  Host – zástupce TI ČR
12:00

Nový zákon o VTZ a další a jejich předpokládané (očekávané) důsledky pro praxi nejen pro revizního technika, ale i pro projektanta, montéra, v neposlední řadě pak i soudního znalceABSTRAKT Ke stažení
Ing. Miloslav Valena
soudní znalec a revizní technik E1-B,
člen TNK 22 a pracovní skupiny pro zpracování TNI 33 2000-6:2020, místopředseda USZ

13:45

Slosování cen, věnované organizátorem a vystavujícími firmami

14:00

Předpokládaný závěr 2. dne aktivu


Doprovodným programem
 aktivu bude

  • tradiční slosování o ceny, které věnuje organizátor a vystavující firmy,
  • výstava, na které společnosti představí své výrobky a služby.
    Přehled partnerů a vystavovatelů naleznete na první stránce semináře v části VYSTAVOVATELÉ.

Změna programu vyhrazena.

Tradiční, v pořadí již 57. aktiv revizních techniků se bude konat v době, která s sebou přináší mnoho dosud nezodpovězených otázek v oboru současné elektrotechniky.

Ústředním bodem je zásadní změna zákona o vyhrazených zařízeních, v neposlední řadě je tu pak i nový stavební zákon, zákon o soudních znalcích a řada nových přijatých evropských norem týkající se kontrol a revizí nářadí a spotřebičů.

Pokusíme se naše posluchače alespoň upozornit na předpokládané problémy po zahájení účinnosti především tohoto zákona. Tedy, na co si má normální elektrotechnik dát pozor, především s ohledem na současně platné předpisy, tedy zákon 174/1968 Sb, vyhl.50/1978 Sb., vyhl.73/2010 Sb., nový zákon o znalcích a řada dalších, nemluvě pak o řadě nově přijatých evropských norem! Situaci budou komentovat naši přední odborníci, většinu z nich již znáte, hosté by měli být i zástupci TI ČR. Nejzásadnější tedy bude zákon 250/2021 Sb. o vyhrazených technických zařízeních, platný od 1.7.2022, který se odkazuje na řadu vládních nařízení, která ještě bohužel oficiálně vůbec neexistují!!!

Chceme tedy tento Aktiv pojmout tentokráte spíše jako diskuzní fórum, nazvané jedním naším kolegou též jako „Sbírka nejistot“. ARTEZ se bude snažit pomoci elektrotechnikům s pochopením nové legislativy nejen z již známých informací, ale i vzájemnou diskuzí odborníků nad očekávanými i novými riziky plynoucími z nově platných zákonů i nařízení. Legislativa je sice platná (je uvedena ve Sbírce zákonů), ale její účinnost je přinejmenším diskutabilní, především pro praktické použití nás obyčejných elektrikářů.

Co řekl o připravovaném ročníku ARTEZu Ing. Valena, odborný garant akce, soudní znalec i revizní technik: „Já, jako již dlouholetý odborný garant tohoto aktivu se zavazuji, že udělám vše pro to, abychom našim věrným posluchačům předali alespoň takové informace, které jim mohou pomoci se vyznat v současném právním chaosu co s nejmenším rizikem. Nemusím mít samozřejmě jen tu „jedině správnou pravdu“, jsem jen prostě ten obyčejný elektrikář se šroubovákem, kterému záleží na našem oboru a který v něm působí již skoro padesát let!!! Snad mi to po těch letech budete věřit!!!“