ARTEZ 2018

rádi bychom Vám touto cestou poděkovali za účast na 54. ročníku ARTEZ - Aktiv Revizních Techniků Elektrických Zařízení 2018.

Díky za kvalitní program a přednášky patří nejen našim přednášejícím, ale také odbornému garantovi akce Ing. Miloslavu Valenovi
a konzultantovi JUDr. Zbyňku Urbanovi.

 

 

 

 

 

Další přednášky pak naznačí,
jakým způsobem se bude vyvíjet oblast ochrany před úrazem elektrickým
proudem v souvislosti právě s problematikou provádění revizí a používáním nových instalačních
prvků při projektování, montáži i revizích elektrických instalací a to i z pohledu státního dozoru inspekce práce.

Jsme nesmírně potěšeni, že se naše snaha uspořádat tradiční a hodnotnou vzdělávací akci setkala s ohlasem, o čemž svědčí účast téměř 200 odborníků a 14 vystavovatelů z celé České republiky. 

Řekli o nás:

„Byl jsem opět překvapen, jak jejím bezchybným organizačním zajištěním, tak i vysokou úrovní programu a přednášek v něm zařazených. Myslím, že tímto periodickým pořádáním vykonáváte velmi záslužnou činnost pro dynamický rozvoj tohoto náročného oboru a pro všechny pracovníky, kteří v něm pracují.„

František H.

Napsali o nás - časopis ELEKTRO, Elektrika.CZ.

Akce byla zařazena do projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT, potvrzení kreditních bodů obdrží účastníci na místě.

GENERÁLNÍ PARTNER
OEZ Letohrad
Mediální partneři
Elektro
Elektrika.cz
Elektrika.tv
Elektroinstalatér
NET Guru
ICT Network News
Industry EU
Partneři
Noark
DEHN + SÖHNE GmbH + CO.KG.
prazdny-pruh
Vystavovatelé
Apos Auto
Obo Bettermann
Elty
IN-EL
Hakel
GMC
EN Centrum
Megger CZ
ZEZ