55. Aktiv Revizních Techniků Elektrických Zařízení

Zveme Vás na 55. ročník Aktivu Revizních Techniků Elektrických Zařízení. Program pro vás připravujeme a můžete se opět těšit na pestrý a kvalitní výběr přednášek pod taktovkou odborného garanta Ing. Valeny a konzultanta JUDr. Urbana.

Jsme velmi potěšeni, že se snaha uspořádat hodnotnou a tradiční vzdělávací akci setkává s pozitivním ohlasem, o čemž svědčí loňská účast 200 odborníků a 14 vystavovatelů z České republiky i Slovenska. Generálním partnerem akce je OEZ Letohrad.
 Tentokráte se AKTIV zaměří na horké novinky roku 2018 i 2019, především:

  • ukončení souběhu staré a nové normy na revize,
  • z toho vyplývající zcela nové povinnosti pro revizního technika, montéry i projektanty,
  • včetně průběhu zpracování TNI k této nové normě či některých i kontroverzních novinek z ochrany před úrazem elektrickým proudem.

Přinese vysvětlení některých nových pojmů i jejich začlenění do práce elektrotechniků. Naši odborníci ukáží na příkladech z praxe, jak je důležité správně stanovit rozsah revizní zprávy i jak ovlivňuje určení vnějších vlivů práci projektanta, montéra i revizního technika a jaké rizika to s sebou přináší.

Řekli o nás

„Byl jsem opět překvapen, jak jejím bezchybným organizačním zajištěním, tak i vysokou úrovní programu a přednášek v něm zařazených. Myslím, že tímto periodickým pořádáním vykonáváte velmi záslužnou činnost pro dynamický rozvoj tohoto náročného oboru a pro všechny pracovníky, kteří v něm pracují.„

František H. 

Napsali o nás

časopis ELEKTRO, Elektrika.CZ.

Akce je zařazena do projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT, potvrzení kreditních bodů obdrží účastníci na místě.

GENERÁLNÍ PARTNER
OEZ Letohrad
Mediální partneři
Elektro
Elektrika.cz
Elektrika.tv
Elektroinstalatér
NET Guru
ICT Network News
Industry EU
prazdny-pruh
Vystavovatelé
IN-EL