Zveme Vás na 54. ročník Aktivu Revizních Techniků Elektrických Zařízení.

Programem tohoto již tradičního aktivu revizních techniků a elektrotechniků se jako červená niť prolíná problematika zavádění nové normy ČSN 33 2000-6 ed.2 do odborné praxe elektrotechniků a revizních techniků a rizika vyplývající z návaznosti na dříve i současně zaváděné normy.

Provádí jedno z prvních srovnáních připomínek a zkušeností odborníků a elektrotechnické veřejnosti, které budou základem pro zpracování Technické normalizační
informace (TNI) k této normě během roku 2018.

 

 

 

 

 

Další přednášky pak naznačí,
jakým způsobem se bude vyvíjet oblast ochrany před úrazem elektrickým
proudem v souvislosti právě s problematikou provádění revizí a používáním nových instalačních
prvků při projektování, montáži i revizích elektrických instalací a to i z pohledu státního dozoru inspekce práce.

Jsme nesmírně potěšeni, že se naše snaha uspořádat tradiční a hodnotnou vzdělávací akci setkala s ohlasem, o čemž svědčí účast téměř 140 odborníků a 17 vystavovatelů z celé České republiky. 

Řekli o nás:

„Byl jsem opět překvapen, jak jejím bezchybným organizačním zajištěním, tak i vysokou úrovní programu a přednášek v něm zařazených. Myslím, že tímto periodickým pořádáním vykonáváte velmi záslužnou činnost pro dynamický rozvoj tohoto náročného oboru a pro všechny pracovníky, kteří v něm pracují.„

František H.

Napsali o nás - časopis ELEKTRO.

Akce byla zařazena do projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT, potvrzení kreditních bodů obdrží účastníci na místě.

GENERÁLNÍ PARTNER
OEZ Letohrad
Mediální partneři
Elektro
Elektrika.cz
Elektrika.tv
Elektroinstalatér
NET Guru
ICT Network News
Industry EU
Partneři
Noark
DEHN + SÖHNE GmbH + CO.KG.
prazdny-pruh
Vystavovatelé
Apos Auto
Obo Bettermann
Elty
IN-EL
Hakel
GMC
EN Centrum